tekster oversettelser biografi luj kontakt lenker aktuelt  
mellom Alex Gobulev og meg / Soldatmarkedet / Et diktet barn

 

 

Et diktet barn, Cappelen Damm 2010

I den nye boka finner man en fortelling, om enn ikke alltid kronologisk, og teksten kan både føre tankene til en klassisk vandringstekst som Draumkvedet eller en tradisjonell dialogtekst som Kongespeilet.

Man får beskrevet en relasjon mellom et Jeg og et Barn som legger ut på en reise, en vandring i nåtid og fortid, og til og med fremtid. Fortell om da jeg var liten, om min skapelse, ber barnet. Men det får ikke alltid svar på det det spør om, men på helt andre ting, og ofte ting det slett ikke vil vite eller har søkt kunnskap om.

Vi hører om en mørk skog, et hav på drift, et hus som er en båt, en latter som er en gråt...

 

Resepsjon/omtale:

Prosessarbeid, enkét, DnF


tilbake