tekster oversettelser biografi luj kontakt lenker aktuelt  
mellom Alex Gobulev og meg / Soldatmarkedet / Et diktet barnmellom Alex Gobulev og meg, roman, Tiden 1997

Romanens handling utspiller seg i løpet av en dag og en natt i et rom i Stockholm. Hovedpersonen har over lang tid mottatt pakker og brev adressert til en tidligere leieboer, Alex Gobulev, og mye av handlingen kretser rundt denne personen. Det kan virke som innledningen til et kriminalmysterium, men fortellingen beveger seg snart i andre retninger.

se omtale Deichmanske bibliotek >

Kjøpested: Bok og Media >

The novel unfolds during a day and a night in a room in Stockholm. The main character has during a long period received a lot of letters and parcels to an earlier lodger named Alex Gobulev. The action will gather around this person, and what looks like the first part of a thriller soon will take other directions.

Part of the novel was translated into German by a professional translator, Kerstin Butt-Hartmann. This was due to my participation at a literary seminar arranged by NORLA in Rendsburg, Germany, June 1998.

During 1998 the novel also was object to a paper by Tobias Glodek at the University of Münster. The German texts are available on request.  Read the first page of the novel in German: Übersetzungsprobe

Resepsjon
Dag og tid, 22.01.98: "Intenst-absurd møte mellom Alex Gobulev og meg" / Nora Simonhjell
Universitas, 15.10.97: "Dystre hybelfantasier" / Hilde Østby       
Hamar Arbeiderblad, 28.10.97: "Mellom Alex Gobulev og meg" / Geir Vestad
Morgenbladet, 31.10.97: "Kammerspill på studentbyen" / Erle M. Stokke
Bergens Tidende, 08.11.97: "Forkledd kjærlighet" / Pål Gerhard Olsen
Dagbladet, 15.12.97: "Lovende gåtefullt" / Øystein Rottem
Aftenposten, 30.12.97: "Offentlig privatsamtale" / Hans H. Skei

Annet
Tobias Glodek: "Wiederholungen in Monica Aasprongs mellom Alex Gobulev og meg: Funktion und Interpretation" ("Gjentakelser i Monica Aasprongs mellom Alex Gobulev og meg: Funksjon og fortolkning"), Institut für Nordische Philologie, Universitetet i Münster 1998.

Tysk oversettelse av romanutdrag ved Kerstin Butt-Hartmann. De tyske tekstene er tilgjengelige på forespørsel.

tilbake