tekster oversettelser biografi luj kontakt lenker aktuelt  
  mellom Alex Gobulev og meg /Soldatmarkedet


Soldatmarkedet,
installasjon, mai 2006, Sound of Mu, Oslo


Gouache på sidene 68-69 i Dag Solstads roman 16.07.41, Oktober forlag 2002  (foto: Stian Kristensen)


tilbake