tekster oversettelser biografi luj kontakt lenker aktuelt  
  mellom Alex Gobulev og meg / SoldatmarkedetSoldatmarkedet, installasjon, mai 2005, Skulpturens Hus, Stockholm


Installasjonen ble laget i samarbeid med medietekniker Erik Sjödin og besto av et arkivskap i stål fylt med 16 000 automatisk genererte tekstpermutasjoner, basert på 20 "originale" - dvs av forfatteren skapte - t-monofoner. Installasjonen inngikk i kurator Yuvinka Medinas utstilling, "Walk on by", med fokus på kunstnere som på ulike vis bruker tekst i sine verk. Øvrige kunstnere: Maria Andersson, Fredrik Forsberg, Andreas Gedin, Anna Hallberg og Karl Larsson.

(foto: Yuvinka Medina og Christian Yde Frostholm)

This installation was made in cooperation with mediaengineer Erik Sjödin, and consists of a filing cabinet with 16 000 automatically generated textpermutations based on 20 pages from Soldatmarkedet. It was part of the exhibition "Walk on by" curated by Yuvinka Medina. The exhibition presented artists that use text as a tool to capture the essence of place and time. Other artists participating: Maria Andersson, Fredrik Forsberg, Andreas Gedin, Anna Hallberg og Karl Larsson.

Resepsjon / omtale
Afsnit p: Kompakt og luftig litteratur 17.05.05
Audiatur - festival for ny poesi
OEI Nr. 24-25/05: "Installasjon"
Novel viewstilbake