tekster oversettelser biografi luj kontakt lenker aktuelt  
Sara Strindberg / Thomas Bernhard / Rainer Maria Rilke Karin Johannisson


Rainer Maria Rilke: Auguste Rodin. Brev om Cézanne, Aschehoug 2004.
Oversatt av Monica Aasprong og med etterord av Gunnar Wærness. Originalens titler: Auguste Rodin (1903/07) og Briefe über Cézanne (1952).

Forlag: Aschehoug.no >

Kjøpested: Bokkilden.no >

Rainer Maria Rilkes viktigste betraktninger om billedkunst samlet i én bok, en samling tekster spredt på sjangrene monografi, brev, skisser/notater. Første del, Auguste Rodin, består av to hovedtekster, en monografi fra 1902 og et foredrag fra 1907. I tillegg kommer notater som er kommet til før og etter dette tidsrommet. Brevene om Cézanne skrev Rilke til konen Clara Rilke i oktober 1907, tiden for den store minneutstillingen over maleren i Grand Palais.

RAINER MARIA RILKE (1875-1926), østerriksk forfatter født i Praha. Rilke var en av poesiens viktigste overgangsskikkelser mellom symbolisme og modernisme. Hovedverkene er Duineser Elegien (1912-22) og Die Sonette an Orpheus (1922).

Omtale
Morgenbladet, intervju, 23/12-04: "Ukens navn"
Ratatosk 1-4/05: Samtale mellom Gunnar Wærness og Sissel Furuseth "Kunsten å lære seg å miste".