tekster oversettelser biografi luj kontakt lenker aktuelt  
  mellom Alex Gobulev og meg / Soldatmarkedet


Soldatmarkedet
, installasjon, mai 2006, KAF, Stockholm


Gouache på sidene 66-67 i Jörgen Gassilewskis roman Göteborgshändelserna, Albert Bonniers Förlag 2006


tilbake