tekster oversettelser biografi luj kontakt lenker aktuelt  
  mellom Alex Gobulev og meg / Soldatmarkedet


Soldatmarkedet,
Babel, Trondheim 3 – 13 mai 2 0 0 7

   

Denne versjonen av Soldatmarkedet inngår i prosjektet Ord i øjet på det danske nettstedet Afsnit P, og sammen med annet materiale vil installasjonen legges ut på deres nettside i løpet av august 2007. Ord i øjet er et prosjekt som presenterer ny nordisk visuell poesi. Andre medvirkende er den svenske poeten Johannes Heldén og finske Cia Rinne: afsnitp.dk/ordiojet

Installasjonen er teknisk utført av medieingeniør Erik Sjödin og står i forlengelse av et tidligere samarbeid med samme, en installasjon som ble vist på Skulpturens Hus i Stockholm i mai 2005. Denne besto av et arkivskap i stål fylt med 16 000 automatisk genererte tekstpermutasjoner basert på 20 ”originale” sider fra Soldatmarkedet. Alle tekstene består utelukkende av bokstaven t. Triptyket som vises her er interaktivt og basert på 300 tekster som forfatteren har valgt ut blant arkene i arkivet. Tekstene er satt sammen til tre større tekstflater som besøkeren kan forflytte seg i innen triptykets rammer.


This version of Soldatmarkedet is part of a project called ”Ord i øjet” (Word in the Eye) at the Danish netsite Afsnit P, and together with other material will be published on their site during August 2007. ”Ord i øjet” is a project which presents new Nordic visual poetry. Other participants are the Swedish poet Johannes Heldén and the Finnish’ Cia Rinne: afsnitp.dk/ordiojet

The installation is technically made by the Swedish mediaengineer Erik Sjödin, and is an interactive continuance of a cooperative project we made in 2005. That installation consisted of an old filingcabinet filled with 16 000 automatically generated textpermutations based on 20 pages from Soldatmarkedet. All the texts only uses the letter t, and the tripthycon on the wall is based on 300 pages chosen by the writer from the archive. The texts are juxtapositioned to form three separate texts which the visitor can move within.


Soldatmarkedet, 2006: gouache i Monica Aasprongs roman mellom Alex Gobulev og meg, 1997, Tiden Norsk Forlag

   

 

Boken ble vist i galleri Babel under Trondheim litteraturfestival 3.-13. mai 2007.


tilbake