tekster oversettelser biografi luj kontakt lenker aktuelt  
  mellom Alex Gobulev og meg / Soldatmarkedet


Soldatmarkedet
, installasjon med lydverk av Maja Ratkje i Krypten/Hordaland Kunstnersentrum under Audiatur - festival for ny poesi i Bergen oktober 2005

Tekst/Lyd

Det arbeidet som ble presentert her er et samarbeid med komponisten Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Vi tok utgangspunkt i en lesning av diktet Soldatmarkedet (utgitt på N.W Damm & Søn). Lydmaterialet er opptak av stemme, for en stor del isolasjon av lyden "t" slik den lyder under min lesning av diktet, og disse t-lydene er så flerfoldiggjort i pakt med de utstilte tekstenes grafiske strukturer. Maja Ratkje har altså overført de grafiske strukturene i tekstene til lyd og kombinert dette med elementer hentet fra diktet. Spilletid er ca 14 minutter fordelt på fire separate deler, lydverket er laget i stereo og installasjonen består av fire lyttestasjoner kombinert med en visuell presentasjon av tekstene; screen-trykk på speil, tre diptyker og ett triptyk.

(foto: Christian Yde Frostholm)

This work is the result of a cooperation with the Norwegian composer Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. We started with a reading of the long poem which is part of Soldatmarkedet, taped it, and used fragments of it together with the textfragments exhibited. Ratkje made a soundwork based on the graphic structures of the texts.

Ratkjes homepage: www.ratkje.com

Dokumentasjon av arbeidet i Utflukt nr. 1-07

tilbake